regeringens utnämningspolitik

Skriftlig fråga 2003/04:1452 av S Järrel, Henrik (m)

S Järrel, Henrik (m)

den 21 juli

Fråga 2003/04:1452

av Henrik S Järrel (m) till statsminister Göran Persson om regeringens utnämningspolitik

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har nyligen presenterat en studie rörande regeringens utnämningspolitik. Liknande studier av andra har gjorts tidigare. Av 36 granskade företag (18 statliga företag med vinstintressen och 18 företag med särskilda samhällsintressen) visar sig 29 personer (vd:ar och styrelseledamöter) äga politisk bakgrund och 20 av dessa uppvisar socialdemokratisk sådan, det vill säga 69 %. Tendensen är ensartad vid utnämningar av landshövdingar, generaldirektörer, i viss mån ambassadörer, styrelseordföranden i universitet och högskolor, utredningar med mera.

Enligt RF 11:9 ska vid utnämning till statlig tjänst endast fästas avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det är föga sannolikt att den dominerande kompetensen huvudsakligen skulle stå att finna i s-märkta led. Man kan rimligen förmoda att den i lika hög grad finns bland personer med borgerliga sympatier och, inte minst, bland personer helt utan politisk bakgrund.

Vilka motiv anför regeringschefen till stöd för att utnämningsmakten brukas för att besätta för samhällsnyttan centrala och viktiga ämbeten, som bland annat fordrar saklighet och opartiskhet, med personer som i fråga om politisk bakgrund till dominerande del uppvisar socialdemokratisk sådan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-21 Besvarad: 2004-08-03 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-03)