Regeringens syn på flygtrafiken i Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:483 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Inom ramen för trafikutskottets arbete har flertalet partier, däribland Sverigedemokraterna, givit uttryck för betydelsen av ett fungerande nät av regionala flygplatser – detta för att hela landet ska kunna leva och blomstra. Partierna har uttryckt en vilja att stödja de regionala flygplatserna på olika sätt, samtidigt som man gärna ser en satsning på olika nya tekniker för att begränsa flygets negativa miljöpåverkan, såsom utvecklingen av elflyg och vätgasdrivna flyg. Ett parti, Miljöpartiet, har i detta sammanhang utmärkt sig i sina uttalanden och ståndpunkter. Partiet har öppet tillkännagivit att det är Miljöpartiets ambition att lägga ned flygplatser och minska flygandet i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta fler åtgärder, och i så fall vilka, för att säkerställa ett bestående nät av regionala flygplatser i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-13 Överlämnad: 2020-11-13 Anmäld: 2020-11-17 Sista svarsdatum: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga