Regeringens strategi för minskade metan- och lustgasutsläpp från jordbruket

Skriftlig fråga 2022/23:428 av Jytte Guteland (S)

Jytte Guteland (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Samtidigt som utsläppen av växthusgaser från andra samhällssektorer faller minskar inte utsläppen av metan och lustgas från det svenska jordbruket. Enligt Naturvårdsverket har de årliga utsläppen av koldioxid ända sedan millennieskiftet varit nästan 7 miljoner ton.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

Vilken strategi har ministern för att minska dessa utsläpp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-09 Överlämnad: 2023-03-09 Anmäld: 2023-03-10 Svarsdatum: 2023-03-15 Sista svarsdatum: 2023-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga