Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore

Skriftlig fråga 2014/15:287 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Våren 2013 förordade mark- och miljödomstolen i Växjö att företaget Blekinge Offshore AB skulle få tillstånd att bygga en havsbaserad vindkraftsanläggning i Hanöbukten. Projektet har god finansiering och skulle utgöra ett välbehövligt tillskott i Sveriges omställning till förnybar energi.

Försvarsmakten har haft invändningar mot projektet med argumentet att vindkraftsparken skulle försvåra försvarets möjligheter att bedriva sina verksamheter. Mot bakgrund av försvarets invändningar skickade mark- och miljödomstolen ärendet vidare till regeringen för avgörande.

Det har nu gått drygt två år sedan ärendet hamnade på regeringens bord. Den borgerliga regeringen valde att inte agera i frågan. Blekinge Offshore väntar fortfarande på besked från regeringen.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är därför:

 

Varför har statsrådet och regeringen ännu inte tagit ställning i ärendet Blekinge Offshore?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-11 Överlämnad: 2015-03-11 Anmäld: 2015-03-12 Svarsdatum: 2015-03-18 Sista svarsdatum: 2015-03-18
Svar på skriftlig fråga