Regeringens samordningsman i regionfrågan

Skriftlig fråga 2007/08:445 av von Sydow, Henrik (m)

von Sydow, Henrik (m)

den 7 december

Fråga

2007/08:445 Regeringens samordningsman i regionfrågan

av Henrik von Sydow (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det är viktigt att möjliga framtida regionala samarbeten växer fram med folkligt stöd och i processer som initieras decentraliserat. I tidningen Östgöta Correspondenten, den 9 november, uppger regeringens samordningsman i regionfrågan att Hallands län vill bilda en egen regionkommun för att sedan anslutas till Västra Götalandsregionen. Det är en uppgift som – milt uttryckt – väcker frågetecken hos ledande kommun- och landstingspolitiker i Hallands län som väl samordnat sin uppfattning i regionfrågan.

Det finns skäl att förtydliga uppdraget och mandatet för regeringens samordningsman i regionfrågan. Uppdraget måste handla om att ta till sig möjliga önskemål från regioner, inte om att presentera ett eget förslag till ny regional organisation.

Mot bakgrund av ovanstående blir därför min fråga till statsrådet:

Hur avser statsrådet att tydliggöra uppdraget för regeringens samordningsman i regionfrågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)