regeringens regionalpolitik

Skriftlig fråga 1998/99:151 av Stenberg, Hans (s)

Stenberg, Hans (s)
Fråga 1998/99:151 av Hans Stenberg (s) till näringsministern om regeringens regionalpolitik

den 4 december

I våras antog riksdagen den socialdemokratiska regeringens regionalpolitiska proposition. I den finns utmärkta skrivningar med krav på myndigheterna att ta regionala hänsyn och vikten av att ha en helhetssyn när organisationsstrukturen utformas inom det statliga området. När nu befolkningsomflyttningen från det övriga landet till storstadsregionerna går i allt snabbare takt är det viktigt att staten agerar som en motvikt och strävar efter att sprida sin verksamhet över landet.

Tyvärr verkar vissa statliga myndigheter helt bortse från de här kraven från regering och riksdag. I stället för att agera i enlighet med dessa direktiv, försöker man att centralisera så mycket som möjligt av sin verksamhet till storstadsregionerna.

En bra värdemätare på vilket värde det regionalpolitiska beslutet har i praktiken kommer vi att få när Luftfartsverkets styrelse den 10 december fattar beslut om flygledningskontrollens framtida organisation. Om verksledningens förslag att flytta områdeskontrollen från Sundsvall genomförs innebär det att 40 kvalificerade arbetstillfällen flyttas från en mycket svårt utsatt region till ett storstadsområde.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta om det visar sig att statliga myndigheter fortsätter att koncentrera sin verksamhet till storstadsregionerna och därmed i praktiken motarbetar regeringens regionalpolitik.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-04 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga