Regeringens reformering av lärarutbildningen

Skriftlig fråga 2018/19:624 av Robert Stenkvist (SD)

Robert Stenkvist (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I en artikel i Dagens Samhälle uttryckte statsrådet Matilda Ernkrans den 24 april att lärarutbildningen ska reformeras under kommande mandatperiod, detta också mot bakgrund av den 73-punktsöverenskommelse som Socialdemokraterna gjorde med bland andra Liberalerna och Centerpartiet. Ernkrans hänvisar också i artikeln till en undersökning av Universitetskanslersämbetet där 32 lärarutbildningar av 67 undersökta fick betyget "ifrågasatt kvalitet". Denna siffra är oerhört hög och alarmerande. Statsrådet gav i artikeln uttryck för att ansvaret för denna höga siffra med ifrågasatt kvalitet enbart låg på lärosätena själva (vilket det rent formellt delvis gör såklart). Det är dock uppenbart vid brister av denna storleksordning att det finns systemfel där ansvaret ligger på regering och riksdag. Lika uppenbart är det att problem av denna allvarliga art kräver resoluta åtgärder av regeringen.  

Länk till nämnd artikel: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-reformerar-vi-lararutbildningen-27246.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Planerar statsrådet och regeringen några konkreta åtgärder som ska vidtas för att minska antalet lärarutbildningar med ifrågasatt kvalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-08 Anmäld: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga