Regeringens reaktion på händelseutvecklingen i Turkiet

Skriftlig fråga 2016/17:1811 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Europarådet är en av de få mellanstatliga instanser där svensk officiell kritik mot repressionen i Turkiet sedan det misslyckade kuppförsöket i landet i juli 2015 direkt har kunnat framföras till den turkiska statsledningen, nämligen Europarådets ministerkommitté bestående av de 47 medlemsstaternas utrikesministrar.

Medan Europarådets parlamentariska församling – med undertecknads deltagande – antagit flera mycket kritiska rapporter i ämnet under det gångna året har däremot ministerkommitténs officiella ställningstaganden snarare präglats av stor försiktighet, och individuella medlemsländers eventuella kritik inom ministerkommittén mot den turkiska regimens måttlösa förtryck av oliktänkande har dolts av kommitténs gemensamma kommunikéer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Kan ministern redogöra för huvudlinjerna i den svenska regeringens ställningstaganden hittills inom ministerkommittén till den turkiska regeringens olika åtgärder sedan juli 2015 samt för eventuella framtida initiativ som regeringen kan tänkas förbereda i syfte att bringa Turkiets agerande i större överensstämmelse med Europarådets grundprinciper i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga