Regeringens ovilja att stödja internationella evenemang

Skriftlig fråga 2006/07:1588 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 28 augusti

Fråga

2006/07:1588 Regeringens ovilja att stödja internationella evenemang

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Friidrotts-VM pågår nu för fullt i Osaka och vårt nu kanske mest folkkära landslag kämpar åter om de ädlaste medaljerna. Alla ögon riktas just mot Osaka och mot Japan. Naturligtvis ger detta positiva effekter för landet.

Jag har i tidigare frågor varit kritisk till regeringens passivitet och ointresse när det gäller ett aktivt engagemang för att få internationella idrottsevenemang till Sverige. I maj 2007 avlämnade regeringens utredare Anders Lindström betänkandet Tillväxt genom turistnäringen (SOU 2007:32) där bland annat idrottens evenemang behandlades ur ett regionalt och nationellt perspektiv. I regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 förklarade den moderatledda nya regeringen att Sverige skulle verka aktivt för att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige. Friidrottsförbundet har nu ansökt om att få anordna inomhus-EM i friidrott 2011 och Göteborgs kommun har fattat nödvändiga beslut som ett stöd i ansökan. Flera av övriga länder som tidigare varit intresserade av evenemanget har dragit sig tillbaka. I dag verkar endast Göteborg och Paris vara aktuella och Svenska Friidrottsförbundet ska vid ett möte i Malta i mitten av oktober söka stöd hos andra länder för sitt intresse att anordna inomhus-EM 2011. Som en del av detta har man haft önskemål om att näringsministern eller idrottsministern skulle delta i resan och på plats stärka förbundets strävan. Tyvärr har båda ministrarna gett ett avvisande svar.

Min fråga till idrottsministern är därför:

Avser ministern att vidta åtgärder för att aktivt verka för att friidrotts-EM 2011 ska förläggas till Göteborg och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-28 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-11 Svar anmält: 2007-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-11)