Regeringens nedskärningar på kommunal vuxenutbildning

Skriftlig fråga 2011/12:287 av Olovsson, Fredrik (S)

Olovsson, Fredrik (S)

den 10 januari

Fråga

2011/12:287 Regeringens nedskärningar på kommunal vuxenutbildning

av Fredrik Olovsson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Regeringen sparar i budgeten för 2012 cirka en miljard kronor på den kommunala vuxenutbildningen. Konsekvensen av den besparingen – som uppenbarligen används som delfinansiering för sänkningen av krogmomsen – är att många som hoppats på att få studera nu förlorar den möjligheten.

Min fråga till statsrådet är om hon avser att vidta några åtgärder för att fler av dem som nu vill studera på komvux också ska få chansen att göra det.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-10 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-18 Svar anmält: 2012-01-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-18)