Regeringens kollektiva ansvar

Skriftlig fråga 2009/10:444 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 28 januari

Fråga

2009/10:444 Regeringens kollektiva ansvar

av Birgitta Eriksson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Regeringen fattar enligt regeringsformen 7 kap. 3 § sina beslut kollektivt och är kollektivt ansvarig för dessa beslut. Enskilda statsråd har ingen reservationsrätt eller kan anmäla avvikande mening i beslutsärenden. I de fall enskilda statsråd inte längre tycker sig kunna dela regeringens beslut bör han eller hon avgå.

Det åligger statsministern att vårda och inskärpa innebörden av det kollektiva beslutsfattandet. Därför är statsrådet Björklunds utfästelser om att stärka försvaret på Gotland olyckliga eftersom de inte ingår i de försvarsbeslut regering och riksdag fattat på förslag från försvarsministern. Likaså kan inte infrastrukturministern Åsa Torstensson i dagspressen utlova tonnageskatt samtidigt som finansministern vid upprepade tillfällen avvisat en sådan.

Det blir problematiskt om enskilda statsråd med hänvisning till dubbla roller (statsråd och partiledare exempelvis) gör utfästelser som går stick i stäv mot beslut som de i rollen som statsråd ansvarar för.

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att samla regeringen kring ett kollektivt ansvar för regeringens beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-28 Anmäld: 2010-01-28 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)