Regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Skriftlig fråga 2019/20:351 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Utsläppen av växthusgaser påverkar oss alla. Klimatpolitiken måste vara systematisk, resultatinriktad och kombinerad med fortsatt ekonomisk tillväxt.

När Moderaterna ledde regeringen under åtta år minskade utsläppen med nästan 20 procent, på samma gång växte ekonomin med nästan 10 procent. Under den rödgröna regeringens tid vid makten har utsläppen knappt minskat alls, och förra året till och med ökade de med ca 2 procent.

Sju av riksdagens åtta partier står bakom det klimatpolitiska ramverket, inklusive den klimatlag som stipulerar att regeringen ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik bidrar till att nå våra klimatmål.

Den klimatpolitiska handlingsplanen ska både innehålla en utvärdering av de styrmedel regeringen har infört, men också redogöra för ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen.

Regeringen lät först meddela att den klimatpolitiska handlingsplanen skulle presenteras för riksdagen i september. Nu befinner vi oss i mitten av november men handlingsplanen har fortfarande inte presenterats. Regeringen har inte heller sagt när den är utlovad. Det är ett mycket styvmoderligt sätt att hantera ett dokument som har förutsättningar att bli centralt för Sveriges klimatpolitik.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

När avser regeringen att presentera den klimatpolitiska handlingsplanen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-11-11 Överlämnad: 2019-11-11 Anmäld: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-20 Svarsdatum: 2019-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga