Regeringens hantering av etikprövningsnämnderna

Skriftlig fråga 2013/14:327 av Strand, Thomas (S)

Strand, Thomas (S)

den 17 januari

Fråga

2013/14:327 Regeringens hantering av etikprövningsnämnderna

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Strax före jul meddelade Utbildningsdepartementet att flera ledamöter i olika etikprövningsnämnder inte får förnyat förtroende. Erik Lempert, ordförande för nämndledningen i Uppsala, uppger för Dagens Nyheter att ingen hade pratat med dem i förväg, utan allting skedde snabbt och plötsligt. Erik Lempert valde att lämna ordförandeuppdraget i protest.

Dessutom byts nu flera vetenskapliga sekreterare ut. De är nyckelpersoner i nämndernas arbete. Att hitta nya sekreterare göra man inte i en hast. Departementsrådet Katarina Bjelke säger till Dagens Nyheter att det har blivit lite turbulent.

Allt detta har fått till följd att viktiga forskningsstudier tillfälligt har stoppats sedan två etikprövningsnämnder ställt in sina januarisammanträden på grund av regeringens hantering av vilka som ska sitta i dessa nämnder. Martin Björk, professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet, kallar det för en forskningsskandal i Dagens Nyheters artikel.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Hur kommer det sig att regeringens hantering av nya ledamöter i etikprövningsnämnder orsakat turbulens och tillfälligt stoppat viktiga forskningsstudier, och vad avser ministern att göra för att säkerställa att stabila och förtroendefulla rutiner etableras vid byte av ledamöter i etikprövningsnämnderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-17 Anmäld: 2014-01-17 Svar anmält: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-22)