Regeringens flygskatt

Skriftlig fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 2014-2018 antyds att 53 av de 92 reformer om företagande som den rödgröna regeringen har genomfört sedan år 2014 har varit skadliga för näringslivet i Sverige.

Exempelvis har regeringen nyligen infört en flygskatt som innebär att resor inom Sverige och EU blir 60 kronor dyrare, resor utanför EU blir 250 kronor dyrare och längre resor blir 400 kronor dyrare.

Sverige, ett avlångt land uppe i norra Europa, är beroende av flyg för vår konkurrenskraft och handel och för att människor snabbt och enkelt ska kunna ta sig till andra länder, och då inte bara länder dit det är enkelt att ta sig med tåg. Vi vinner ingenting på att isolera oss.

Riksdagens utredningstjänst har i en beräkning visat att den nya flygskatten riskerar att leda till en minskning av antalet inrikes resenärer med upp till 1,2 miljoner människor. Varianter på flygskatt har tidigare införts i Danmark, Nederländerna och Irland men samtliga dessa länder har sedan avskaffat den på grund av dess ytterst negativa konsekvenser för ekonomin. Miljöeffekterna har också varit ytterst begränsade. SAS har redan aviserat att man kan tänka sig att flytta längre flygningar till Köpenhamn, och Norwegian har ställt in sin planerade rutt mellan Karlstad och Alicante.

Det är inte bara resenärerna som drabbas vid en flygskatt utan den riskerar också att leda till färre arbetstillfällen. International Air Transport Association, IATA, har beräknat att införandet av flygskatten i Sverige hotar minst 10 000 arbetstillfällen inom flygindustrin, på flygplatser samt inom hotell- och restaurangbranschen. Sverige behöver ett modernt flyg som fortsätter att utvecklas i stället för att avvecklas. En flygskatt i Sverige innebär bara att problemen flyttas – den löser dem knappast.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka vinster ser ministern med att göra det dyrare för svenskar att flyga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-06
Svar på skriftlig fråga