Regeringens exportstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I regeringens exportstrategi från september 2015 kan man under punkt 22 läsa följande: Tillgänglighet i form av flygplatser med direkta flyglinjer blir allt viktigare i dagens globaliserade värld. Det är en av de faktorer som har störst betydelse för utländska företag när de väljer mellan olika alternativ för etablering och nyinvesteringar. Svenska flygplatser har jämförelsevis få direkta flyglinjer till viktiga städer, inte minst i tillväxtländerna, vilket också gör att våra städer tappar i global tillgänglighet.

I våras meddelade Air India att man vill börja flyga från Arlanda från och med augusti, vilket ytterligare stärker Sverige och svensk export och ökar möjligheter till handel och tillväxt. Men samtidigt går regeringen fortsatt fram med förslag om att införa en flygskatt. Nu ska den bakas in i höstens kommande budget.

Nyligen presenterade Stockholms Handelskammare en utredning som visar att en genomförd flygskatt hotar minst sju regionala flygplatser i vårt land. Riksdagens utredningstjänst har i en beräkning också visat att en flygskatt riskerar leda till en minskning av antalet inrikes resenärer med upp till 1,2 miljoner människor. Varianter på flygskatt har sedan tidigare införts i Danmark, Nederländerna och Irland men samtliga av dessa länder har sedan avskaffat den på grund av dess ytterst negativa konsekvenser på ekonomin. Miljöeffekterna var också ytterst begränsade.

Det är inte bara resenärerna som drabbas vid en flygskatt utan den riskerar också att leda till färre arbetstillfällen. International Air Transport Association, IATA, har beräknat att införandet av flygskatten i Sverige hotar minst 10 000 arbetstillfällen inom flygindustrin, på flygplatser och inom hotell- och restaurangbranschen.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Givet att en flygskatt införs, vilka åtgärder avser ministern att vidta inom sitt ansvarsområde för att regeringens exportstrategi ska kunna upprätthållas?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-05 Överlämnad: 2017-07-05 Besvarad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga