Regeringens agerande mot Kina

Skriftlig fråga 2018/19:920 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Tystnaden från regeringen gällande protesterna i Hongkong har varit påtaglig. Protesterna grundar sig i oron över det lagförslag som gör det möjligt att utlämna boende i Hongkong till det kommunistiska Fastlandskina för rättegång.

Protesterna har pågått i månader, och Kina agerar kraftigt för att tysta demonstranterna. Sveriges och övriga EU:s regeringar behöver agera och markera vårt stöd till de boende i Hongkong som demonstrerar för sin frihet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer ministern och regeringen att agera och uttrycka sitt stöd för demonstrationerna i Hongkong och ta initiativ till att övriga regeringar i EU ska göra detsamma?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-11 Svarsdatum: 2019-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga