Regeringen och kvotering till börsbolagens styrelser

Skriftlig fråga 2011/12:44 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 13 oktober

Fråga

2011/12:44 Regeringen och kvotering till börsbolagens styrelser

av Jennie Nilsson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Kvinnor är lika kompetenta som män både i fråga om politik och i fråga om ekonomi. I princip alla partier ser därför till att försöka ha varvade listor i kommuner, landsting och riksdagen. I den mån man inte har det jobbar man aktivt med att få upp fler kvinnor på listorna. I fjol var andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 22 procent. Endast 3 procent av de noterade företagen hade en kvinnlig styrelseordförande. I de statligt helägda bolagen är nästan varannan, eller 49 procent, av styrelsemedlemmarna kvinnor. Hälften av alla svenska kvinnor, 50 procent, tyckte att Sverige borde införa kvotering till bolagsstyrelser. Nästan lika många kvinnliga styrelseledamöter, 44 procent, var av samma uppfattning. 22 procent av alla kvinnor och 18 procent av landets kvinnliga styrelseledamöter tyckte att kvotering till bolagsstyrelser borde ha varit en valfråga 2010. Det visade två undersökningar från Pricewaterhouse Coopers våren 2010.

Jag har den 29 juni frågat jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hur hon i egenskap av statsråd ställer sig till kvotering och då fått ett avvisande svar. Därefter har moderaternas partisekreterare i en debattartikel i Dagens Industri kritiserat ojämlikheten i börsbolagen och öppnat upp för en kvotering. Regeringens hållning i frågan förefaller därför oklar, varför jag vill att statsministern klarlägger denna.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter tillstyrker eller avstyrker statsministern och regeringen kvotering till börsbolagens styrelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-13 Anmäld: 2011-10-13 Besvarad: 2011-10-19 Svar anmält: 2011-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-19)