Regeringen och bankernas etik

Skriftlig fråga 2013/14:408 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 10 februari

Fråga

2013/14:408 Regeringen och bankernas etik

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Såväl statsrådet som finansministern gör gärna uttalanden om bankerna och deras utdelningar. Intrycket ska ges att regeringen står på allmänhetens och bankkundernas sida mot de giriga bankerna. Nu är det ju ändå så att regeringen genom två bolagsskattesänkningar, 2009 och 2013, starkt bidragit till att öka inte minst storbankernas vinster och möjligheter till utdelningar. I grund och botten är de höga utdelningarna en logisk följd av statsrådets politik, vilket gör det något magstarkt att statsrådet och finansministern kritiserar dem.

Staten har också haft ett inte helt obetydligt ägarinflytande i Nordea som statsrådet valt att sälja ut. Därmed har statsrådet frånhänt sig en möjlighet att påverka åtminstone denna banks utdelningar samt de skatteinkomster dessa skulle ha gett. I svaret på någon tidigare fråga har statsrådet redogjort för att han med stor regelbundenhet träffar bankerna och finanssektorn för informella diskussioner. Kanske försäkrar han då att uttalandena i medierna görs mest för publiken eller väljarna. Det är ju svårt att veta eftersom allt detta sker utan insyn.

Att bankkonkurrensen inte är en lösning vet statsrådet egentligen. De flesta av oss är väl insydda i en storbank där det kräver stora insatser för att flytta över sin ekonomi till en ny bank och där det är svårt att säga om villkoren blir så mycket bättre på sikt.

Avser statsrådet att på något konkret sätt göra något i fråga om storbankernas etik och deras övervinster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-10 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)