Regelverket för ledarhund

Skriftlig fråga 2017/18:552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Ett viktigt och många gånger livsavgörande hjälpmedel för funktionsnedsatta är ledarhund. I dag råder det stor brist på ledarhundar till synskadade, och väntetiden kan vara mer än tre år.

Sverigedemokraterna menar att regelverket för att få en ledarhund behöver ses över. Enligt lag måste en person ha fyllt 18 år för att kunna få en ledarhund, och om man har en ledarhund som man vet ska pensioneras kan man inte i förebyggande syfte ställa sig i kö och bli aktuell för en ny. Detta innebär inte sällan att en synskadad person som har en ledarhund och lever ett ganska självständigt liv kan bli utan under en lång tid och får därmed en helt ny livssituation. Sverigedemokraterna anser därför att regelverket snarast bör ses över.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Varför är statsrådet inte beredd att se över regelverket för att få en ledarhund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-02 Överlämnad: 2018-01-03 Besvarad: 2018-01-10 Sista svarsdatum: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16
Svar på skriftlig fråga