Regelverket för Lärarlyftet II

Skriftlig fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L)

Christer Nylander (L)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringens satsning på Lärarlyftet II innebär att lärare kan vidareutbilda sig samtidigt som de arbetar kvar som lärare.

När Lärarlyftet II nu ska genomföras har det visat sig att regelverket är alltför strikt för de lärare som rent praktiskt planerar att kombinera arbete och studier.

För den som arbetar som lärare och vill vidareutbilda sig till exempelvis speciallärare genom att arbeta halvtid eller mer än halvtid och studera på halvtid säger reglerna att man är tvungen att arbeta 50 procent i snitt över hela terminen för att få ersättning från Lärarlyftet II.

Om man har en högre tjänstgöringsgrad än 50 procent i början av studietiden måste det kompenseras genom att arbeta mindre än 50 procent i slutet av terminen. Det är begränsande för många lärare.

Personer som av ekonomiska, familjemässiga eller tjänstemässiga skäl inte har möjlighet att gå ned till 50 procent i arbetstid under en längre tid, kommer därför inte att kunna vidareutbilda sig.

Vi är överens om att det är viktigt att ge lärare möjlighet att vidareutbilda sig för att kunna göra karriär inom läraryrket, till exempel som speciallärare.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är utbildningsministern beredd att ändra regelverket för att underlätta för fler lärare att kunna genomföra Lärarlyftet II?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-11 Överlämnad: 2016-10-11 Anmäld: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-10-19 Sista svarsdatum: 2016-10-19
Svar på skriftlig fråga