Regelverk och finansieringsprinciper vid utbyggnad av bredband

Skriftlig fråga 2013/14:325 av Nilsson, Kristina (S)

Nilsson, Kristina (S)

den 16 januari

Fråga

2013/14:325 Regelverk och finansieringsprinciper vid utbyggnad av bredband

av Kristina Nilsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

För att även landsbygden ska få tillgång till bredband med hög kapacitet har ideella fiberföreningar startats runt om i Sverige. En stor del av fiberinfrastrukturutvecklingen på landsbygden är i dag föreningsdriven. Föreningarna lägger ned mycket arbete på att värva medlemmar, söka bidrag och till slut genomföra utbyggnaden.

Föreningarna har stora problem med att klara likviditeten, eftersom bidragen utbetalas i efterskott och ofta dröjer länge. Det finns exempel på att kommuner har tvingats gå in som borgenärer för att föreningarna ska kunna få banklån i väntan på ersättning för sina kostnader.

Dessutom ställer Jordbruksverket mycket höga krav på föreningar när det gäller upphandling. Upphandlingarna ska enligt Jordbruksverket ske enligt principer i LOU. Det betyder att föreningarna ska ha samma upphandlingskompetens som till exempel en kommun, vilket är en orimlighet för en ideell förening.

Om utbyggnaden av bredband ska fortsätta att vara ett ansvar för ideella föreningar måste gällande regelverk och finansieringsprinciper i större utsträckning bygga på detta.

Avser jordbruksministern att vidta åtgärder för att regelverken och finansieringsprinciperna ska ändras så att de är anpassade till ideella föreningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-16 Anmäld: 2014-01-16 Svar anmält: 2014-01-23 Besvarad: 2014-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-23)