Regelverk kring vägmärken

Skriftlig fråga 2006/07:1496 av Winbäck, Christer (fp)

Winbäck, Christer (fp)

den 20 juli

Fråga

2006/07:1496 Regelverk kring vägmärken

av Christer Winbäck (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Som vägtrafikant exponeras man för av för mycket information under färd. Vägmärken har till syfte att informera om hastighet, varna för faror eller meddela färdriktning till orter och mycket mer. Till detta kommer även information om lokala turistmål, företag som gör reklam för evenemang och andra tilldragelser i den ort man passerar. Både trafikinformation och turistinformation är nödvändiga för sina syften, men skyltfloran är på sina håll mycket stor och överinformation kan medföra att viktiga budskap missas.

När man åker genom landet kan man notera att det ser väldigt olika ut, där en del områden har väldigt mycket information och sidoinformation och en del områden knappast något alls. Ansvar för skyltning och vägmärken har både Vägverk, länsstyrelse och kommun, beroende på vem som är väghållare, typ av information och var någonstans som informationen sätts upp. Att det inte är på samma sätt i olika delar av landet skapar inte förtroende för vägmärkessystemet.

Som svar på fråga 2006/07:849, den 21 mars i år, svarar statsrådet att ett initiativ kommer att tas av statsrådet till möten med nyckelaktörer för att undersöka vad som behöver göras i fråga om skyltningen på våra vägar. Tanken med mötet var, enligt svaret, att underlätta för turismen i Sverige. Det är dock lika viktigt, om inte viktigare, att få ett tydligare regelverk för att hitta balansen mellan information för företag och turism och för att skydda trafikanter för överexponering.

Vad avser statsrådet att göra för att få ett tydligare regelverk kring vägmärken, både för att skydda trafikanter för överexponering under färd som för att få relevant sidoinformation som är likformig i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-20 Besvarad: 2007-07-26 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-26)