Regelverk för sms-lån

Skriftlig fråga 2008/09:914 av Runeson, Carin (s)

Runeson, Carin (s)

den 8 maj

Fråga

2008/09:914 Regelverk för sms-lån

av Carin Runeson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Ett raffinerat sätt att lura människor in i en ekonomisk återvändsgränd är de så kallade sms-lånen. Marknaden för sms-lån tycks oändlig, och utbudet av olika typer av snabblån växer lavinartat. Många gånger riktas dessa lån till ungdomar och till ekonomiskt utsatta personer, som faller för frestelsen att ta snabba lån och därigenom får än större ekonomiska problem än tidigare.

Det har bland annat förekommit att 18–19-åringar utan inkomst beviljats lån på över 100 000 kronor och att låntagarna i enstaka fall till och med varit så unga som 13–14 år. Med några knapptryckningar har låntagaren pengar på sitt konto efter bara åtta tio minuter utan någon som helst säkerhet och utan att någon kreditvärdighet gjorts. Men vad låntagaren oftast inte räknar med är den skyhöga räntan på lånet, upp till 600–800 procent, som man inte klarar av att betala.

Antalet ansökningar om betalningsföreläggande under första halvåret 2008 visar på en tredubbling jämfört med första halvåret 2007, en utveckling som är helt oacceptabel. När det gäller andelen kvinnor med obetalda sms-lån utgjorde de 37 procent 2006. Motsvarande siffra 2008 var 47 procent.

För att komma till rätta med sms-lånen och de problem de medför är det angeläget att säkerställa ett regelverk som skapar rimliga villkor för den enskilde. Räntan bör anges och en skärpt kreditprövning utföras vid korttidslån.

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att komma till rätta med sms-låneproblematiken och de följder som lånen får för den enskilde individen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Besvarad: 2009-05-13 Svar anmält: 2009-05-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)