Regelverk för biståndsprojekt

Skriftlig fråga 2011/12:545 av Forslund, Kenneth G (S)

Forslund, Kenneth G (S)

den 24 april

Fråga

2011/12:545 Regelverk för biståndsprojekt

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Enligt uppgifter i tidningen Riksdag & Departement nr 10/2012 har Utrikesdepartementet genomfört biståndsprojekt i Lesotho där upphandlingar inte har följt gällande regelverk. UD ska vidare ha fattat beslut om genomförande utan fullgoda budgetunderlag. Enligt samma tidning säger biståndsministern att det är ”olyckligt att det tycks ha funnits två olika regelverk som har styrt biståndet” med syftning till att mer strikta regler gällt på Sida än på UD.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag statsrådet på vilket sätt en situation med olika regelverk för olika aktörer har kunnat uppstå.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-04-24 Anmäld: 2012-04-24 Besvarad: 2012-05-03 Svar anmält: 2012-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-03)