Regelsystem vid bostadsbidrag

Skriftlig fråga 2005/06:106 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 12 oktober

Fråga 2005/06:106 av Ann-Christin Ahlberg (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Regelsystem vid bostadsbidrag

För ett år sedan skedde en öppning i lagen för att bostadsbidraget inte ska påverkas om ett barn i en flerbarnsfamilj erhåller ett arv. En skrivning i lagen infördes som säger att tillgångar som barn får från någon annan än barnets förmyndare inte ska påverka familjens bostadsbidrag.

Trots detta visar det sig att familjer likväl fortfarande drabbas av sådana situationer. En mamma med ensam vårdnad om, och som förmyndare för sin son, tvingas nu betala tillbaka sitt bostadsbidrag på grund av att sonen erhållit ett arv från sin far. Arvet, som bland annat består av försäkringspengar, räknas in i underlaget till bostadsbidrag, trots att sonen inte kan nyttja arvet förrän han blir myndig. Mamman är alltså såväl förmyndare som företrädare för sonen. Hade pengarna förvaltats av någon utanför familjen hade inte arvet påverkat familjens bidrag på samma sätt och trots att mamman förvaltar sonens pengar får hon inte använda dem för eget uppehälle.

Försäkringskassan kan inte ge någon riktig förklaring till varför bostadsbidraget nu dras in. När reglerna förändrades förra året var det väsentliga att regelsystemet utformades så att tilltron till systemet värnades och att risken för missbruk av bostadsbidragen inte skulle öka, men i det här fallet utsätts en familj, som är i behov av bostadsbidrag, för orättvis behandling.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder ministern ämnar vidta för att ändra den nuvarande situationen som innebär att lagen kring bostadsbidrag bidrar till orättvis behandling.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-12 Anmäld: 2005-10-12 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)