Regelkrångel

Skriftlig fråga 2019/20:410 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Många företag och offentliga verksamheter upplever att det finns regler som krånglar till det för deras verksamhetsutövning. Detta gäller det som finns och införs inom lagstiftningsområdet, myndighetsförordningar, EU:s direktivsimplementering etcetera.

I Sverige har vi Tillväxtverkets regelråd som ska yttra sig om myndigheterna ber om det i det fall det kan få effekter av betydelse för företagens förutsättningar. Regelrådet ska även granska förslag om departementen begär det.

Även om dessa bestämmelser finns så händer det att nya regler införs som inte är granskade av Regelrådet och som kan få konsekvenser för företag. Både i den enskilda regeln och genom att antalet regler ökar.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad avser regeringen att göra för att Regelrådet ska få en större roll i arbetet med att säkerställa att företag och offentliga verksamheter ska få enklare och ett minskat antal regler som försvårar för deras utövande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga