Regelförenklingar

Skriftlig fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg svarade mig nyligen på en skriftlig fråga om ökad konkurrenskraft vid införande av EU-beslut. Där beskrev ministern hur regeringen arbetar med tre prioriteringar inom EU-arbetet. Dessa var följande:

1: att tänka småskaligt
2: att använda konsekvensutredningar i lagstiftningsarbetet
3: att sätta upp mål för att minska regelbördan.

Det är bra och viktigt att regeringen prioriterar regelförenklingar inom EU-arbetet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg följande:

 

Avser regeringen och ministern att införa ett sådant regelförenklingsmål för Sverige som inom EU-arbetet? 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-21 Överlämnad: 2017-06-21 Anmäld: 2017-06-26 Sista svarsdatum: 2017-06-28 Svarsdatum: 2017-06-29
Svar på skriftlig fråga