Regelförenkling vid beskattning

Skriftlig fråga 2007/08:1300 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1300 Regelförenkling vid beskattning

av Finn Bengtsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Ett antal onödigt komplicerade regler för beräkning av olika skatter är en konsekvens av tidigare s-regeringars syn på skatteuppbörden. Ett allmänt minskat regelkrångel syftande mot en 25-procentig reduktion av onödiga regler under innevarande mandatperiod av alliansregeringen är därför välkommet.

Som ett led i detta har jag uppmärksammats på en fråga som i deklarationstider förbryllar många medborgare och skattejurister eller revisorer. Inför förmånsvärdesbeskattning för tjänstefordon utarbetar Skatteverket årligen listor för beräkning av detta med angivande av alla möjliga fordon som kan vara föremål för sådan förmån. Med tanke på den raska takt i vilken nya fordon ständigt utvecklas förefaller framtagandet av sådana listor som både ett onödigt merarbete och ett så kallat sisyfosarbete. Detta kostar skattebetalarna onödiga pengar och borde kunna förenklas enligt exempelvis engelsk modell.

I stället för att göra listor för alla tänkbara fordon och deras uppskattade förmånsvärde till beskattning, utgår man där helt enkelt från priset vid införskaffning av önskat fordon för tjänstebruk. Mot detta kvitto beläggs sedan en förmånsbeskattning på lämplig procentuell nivå – exempelvis 10 procent av inköpspriset – som då blir lika för alla beroende på önskemål och behov av investering och därmed mycket rättvist. Samtidigt sparas onödigt arbete för Skatteverket och individuella önskemål tillgodoses på ett rättvist och bra sätt.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förenkla och förbättra reglerna för beskattning, exempelvis vad avser förmånsvärdesbeskattning av tjänstefordon?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)