Regelförenkling för företag

Skriftlig fråga 2011/12:485 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:485 Regelförenkling för företag

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Riksrevisionen har granskat regeringens regelförenklingsarbete. Resultatet har redovisats i en rapport som skickats till regeringen.

Rapporten pekar bland annat på att 73 procent av företagen inte upplever att regelverken blivit enklare. Vidare hänvisas det till att valet av delmål och mätmetod varit för snävt.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka slutledningar hon har dragit av granskningsrapporten när det gäller regelförenklingar för företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)