Regelbördan för svenska företag

Skriftlig fråga 2008/09:1005 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 3 juni

Fråga

2008/09:1005 Regelbördan för svenska företag

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Näringslivets regelnämnd konstaterar i Regelbarometern 2009 att reglerna för svenska företag inte har förenklats. Regelbarometern visar att tre fjärdedelar av företagarna inte upplever att det blivit någon större förändring alls i regelbördan under det senaste året. Och en majoritet av företagarna, 58 procent, tror inte att regelbördan kommer att minska i framtiden.

Regeringens ambition att förenkla reglerna för företagarna märks med andra ord inte särskilt mycket. Näringsminister Maud Olofsson får helt enkelt underkänt av företagarna.

Mot den bakgrunden är min fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta i syfte att förenkla reglerna för Sveriges företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-03 Anmäld: 2009-06-05 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)