Reformering av Världsbankens röstsystem

Skriftlig fråga 2008/09:1207 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 4 september

Fråga

2008/09:1207 Reformering av Världsbankens röstsystem

av Max Andersson (mp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

För att lösa globala ödesfrågor krävs väl fungerande globala institutioner som upplevs som legitima i alla delar av världen. Den nu pågående ekonomiska krisen visar att flera av dagens internationella institutioner behöver reformeras för att fungera på ett effektivt sätt. En av dessa institutioner är Världsbanken, där europeiska länder är kraftigt överrepresenterade både vid förhandlingsbordet och i röstandelar.

I våras beslutade man, på G 20-ländernas initiativ, att nästa röstreform inom Världsbanken ska avslutas redan till vårmötet 2010. Utvecklingsländerna i G 24-gruppen har föreslagit en modell för röstfördelning där man förutom att ta hänsyn till länders bilaterala bidrag också tittar på bland annat befolkningsmängd. Utvecklingsländerna representerar i dag över 80 procent av världens befolkning och det är framför allt i dessa länder som Världsbanken agerar. Men utvecklingsländerna är också i allt högre grad viktiga för bankens finansiering.

Länderna i Europa har, med sina 30 procent av rösterna och 8 av 24 representanter i styrelsen, ett särskilt ansvar att agera konstruktivt i förhandlingarna och se till att Världsbankens legitimitet återupprättas genom att de länder som påverkas mest av Världsbanken också representeras på ett rimligt sätt.

Hur avser statsrådet att agera i de nu pågående förhandlingarna inom Världsbanken för att säkerställa att reformen av röstsystemet leder till en mer demokratisk, legitim och effektiv internationell institution?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-18)