reformering av tingsrättsorganisationen

Skriftlig fråga 2002/03:1111 av Lindberg, Niclas (s)

Lindberg, Niclas (s)

den 12 juni

Fråga 2002/03:1111

av Niclas Lindberg (s) till justitieminister Thomas Bodström om reformering av tingsrättsorganisationen

Regeringen planerar för förändringar av tingsrättsorganisationen i bland annat Stockholms län. Av effektivitets- och kompetensskäl vill man skapa större och slagkraftigare domstolsenheter som är bättre anpassade till framtidens krav.

Handens och Huddinge tingsrätter ska enligt regeringens förslag läggas samman till en ny Södertörns tingsrätt med kansliort Huddinge.

Jag anser att tillgängligheten omotiverat försämras genom en lokalisering av tingsrätten i Huddinge. Dessutom är jag orolig för att Södertälje tingsrätt blir för liten och på sikt riskerar att också lokaliseras till Huddinge.

I stället bör domkretsindelningen ändras så att Botkyrka kommun framöver tillhör Södertälje tingsrätt. Efter en sådan förändring ligger Haninge strategiskt i mitten av Nynäshamn och Huddinge och blir därmed den lämpligaste kansliorten för Södertörns tingsrätt. En ändrad domkretsindelning tryggar också botkyrkabornas goda tillgänglighet till tingsrätten.

Stora delar av Huddinge kommun ligger också kommunikationsmässigt närmare Haninge C än till exempel Flemingsberg. Då Handens tingsrätt ligger i direkt anslutning till centrum med pendeltåg och bussar är tillgängligheten mycket god.

Avser justitieministern att överväga en omprövning av tingsrättsorganisationen med utgångspunkt från den argumentering som anförs i den skriftliga frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-12 Anmäld: 2003-06-12 Besvarad: 2003-06-25 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-25)