Reformering av den svenska psykiatrivården

Skriftlig fråga 2008/09:1038 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 17 juni

Fråga

2008/09:1038 Reformering av den svenska psykiatrivården

av Krister Örnfjäder (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Anders Milton fick 2003 regeringens uppdrag att som nationell psykiatrisamordnare lämna förslag till förbättringar och förändringar av den svenska psykiatrivården. Milton överlämnade 2006 ett slutbetänkande till regeringen som därefter skickades ut på remiss till berörda instanser.

Jag vill därför fråga socialministern vilka åtgärder som han har vidtagit med anledning av Anders Miltons slutbetänkande Ambition och ansvar (SOU 2006:100)?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-17 Anmäld: 2009-06-17 Besvarad: 2009-06-24 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-24)