Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2012/13:286 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 29 januari

Fråga

2012/13:286 Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 15 december 2008 sjösatte regeringen en ny reform för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring till Sverige. Man sade sig vilja ha hit specialister i bristyrken. Vi varnade dock för att reformen i stället skulle leda till massimport av arbetskraft till låglöneyrken och konkurrera ut svenskar på arbetsmarknaden. Regeringen lyssnade inte på varningarna.

Nu visar det sig, enligt Dagens Nyheter, att två tredjedelar av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 har gått till enkla jobb i yrken där arbetslösheten i Sverige är rekordstor. 65 procent av de beviljade arbetstillstånden har gällt LO-jobb, främst inom städ, bygg och restaurang – detta trots att restaurangbranschen har en arbetslöshet på nära 10 procent heltidsarbetslösa och lika många i åtgärder.

I de yrken där man skriker efter specialistarbetskraft lyser däremot arbetskraften med sin frånvaro.

Utöver detta har det framkommit åtskilliga rapporter om hur arbetstillstånd har köpts för prislappar från 30 000 till över 100 000 kronor.

Regeringens reform har uppenbarligen slagit fruktansvärt fel och misslyckats fullständigt, och därför undrar jag:

Är statsrådet nu beredd att slopa reformen och återgå till tidigare gällande regler för arbetskraftsinvandring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-29 Anmäld: 2013-01-29 Besvarad: 2013-02-07 Svar anmält: 2013-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-07)