reformen för äldre och funktionshindrade

Skriftlig fråga 2001/02:263 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 23 november

Fråga 2001/02:263

av Margareta Sandgren (s) till socialminister Lars Engqvist om reformen för äldre och funktionshindrade

Beslutet om förbehållsbelopp och högkostnadsskydd innebär att angelägna och efterlängtade förbättringar också för äldre och funktionshindrade nu genomförs. Med förbehållsbeloppet är den enskilde garanterad att behålla ett visst belopp innan avgifterna för äldre- och handikappomsorgen får tas ut. Högkostnadsskyddet är ett skydd mot höga avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Detta är alltså en mycket välkommen reform. Men det är självklart inte möjligt att exakt veta de ekonomiska konsekvenserna av en så här stor reform. Det är därför nödvändigt att regeringen, på samma sätt som när det gäller maxtaxan i barnomsorgen, noga följer hur reformen påverkar kommunernas ekonomi och är beredd att vidta åtgärder om utfallet blir negativt.

Jag vill fråga socialministern på vilket sätt han tänker utvärdera de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna av den nu beslutade reformen för äldre och funktionshindrade.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-23 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-28)