Reform

Skriftlig fråga 2007/08:410 av Pålsson, Anne-Marie (m)

Pålsson, Anne-Marie (m)

den 4 december

Fråga

2007/08:410 Reform

av Anne-Marie Pålsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

I regeringens proposition Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29) föreslås att de sociala avgifterna sänks med drygt två tredjedelar för vissa delar av tjänstesektorn. Syftet med den föreslagna reformen är att öka sysselsättningen och minska svartarbetet. De företag, branscher, som omfattas av reformen är de som producerar tjänster som i betydande utsträckning konkurrerar med obeskattat arbete – hemarbete eller svartarbete.

Enligt regeringens bedömning berörs ca 75 000 företag – mestadels mindre – och effekten på statsbudgeten är beräknad till knappt 5 miljarder kronor. I konsekvensanalysen beskrivs reformens förväntade effekter mycket summariskt. Man nöjer sig där med att konstatera att reformen särskilt gynnar de små företagen, att dessa kan komma att vilja anställa fler personer samt att svartarbetet minskar och omvandlas till vitt arbete.

Några försök till uppskattningar av hur många personer som kommer att ges sysselsättning görs emellertid inte. Inte heller redovisas några beräkningar av hur stor del av den svarta sektorn som kan komma att omvandlas till en vit.

Vilken effekt på sysselsättningen beräknar statsrådet att den föreslagna reformen kommer att ha och på vilka grunder baseras dessa kalkyler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Besvarad: 2007-12-10 Svar anmält: 2007-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-10)