Reduktionsplikt för flyget

Skriftlig fråga 2020/21:1065 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Precis som alla andra delar av samhället måste flyget ställa om för att minska sina utsläpp. En viktig åtgärd är en reduktionsplikt för flyget med obligatoriskt krav på att successivt blanda in mer biobränslen i det fossila flygbränslet.

Nu har det snart gått två år sedan biojetutredningen överlämnades till regeringen med förslag om att införa en reduktionsplikt för flyget. I regeringens propositionsförteckning står det att regeringen skulle ha avlämnat en proposition om ”reduktionsplikt för flygfotogen” senast i november i år. Men så har fortfarande inte skett.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är följande:

 

Avser ministern att avlämna en proposition om reduktionsplikt för flyget och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-17 Anmäld: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga