Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen.

Reduceringen av antalet högskoleplatser vid Högskolan Väst

Skriftlig fråga 2014/15:547 av Maria Andersson Willner (S)

Maria Andersson Willner (S)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Under åren 2010-2015 har Högskolan Väst på grund av det svåra läget på arbetsmarknaden i närregionen haft ett utökat antal utbildningsplatser. Dessa platser var tillfälliga och tidsbegränsade och upphör nu. Regionen präglas dock fortfarande av hög arbetslöshet men också av omfattande rekryteringsbehov i näringsliv och offentlig verksamhet.

Utbildning kan inte ses som en konjunkturregulator. Även om det i en krissituation är viktigt att snabbt säkra utbildning och möjlighet till omställning för dem som blir arbetslösa, måste det finnas en långsiktighet i utbildningssystemet. Den långsiktigheten saknades tyvärr i den borgerliga regeringens förslag.

Den rödgröna regeringen har varit tydlig med att det totala antalet platser inom högskolesektorn ska utökas och av de nya platserna får Högskolan Väst 350. Trots detta innebär borttagningen av de tillfälliga platserna en minskning av utbildningsutbudet av högre utbildning i Fyrbodal. Särskilt bekymmersamt är det att ingenjörsutbildningarna riskerar att behöva minskas kraftigt.

Västra Götaland är en industriregion och Trollhättan är ett viktigt nav för industriell tillverkning, utveckling och utbildning i Fyrbodal. Att då inte ha tillräckligt många ”närproducerade” ingenjörer riskerar att leda till att företag får svårare att rekrytera personal. I förlängningen riskerar vi dels kompetensbrist inom samhällskritiska funktioner, dels att utveckling och produktion inom vissa branscher flyttar dit kompetensen finns. Vid Högskolan Väst utbildas även ingenjörer inom bland annat lantmäteriteknik och elkraftteknik, där det finns en stark nationell efterfrågan.

Vi vet att studenter under sin studietid många gånger etablerar sig på studieorten - inget fel i det - men det gör också att vi måste se till att högskolor i alla delar av landet har möjlighet att utbilda de personalkategorier som är nödvändiga dels för att kunna upprätthålla samhällsservice, såsom sjuksköterskor och lärare, och dels de som kan vara med och driva regional näringslivsutveckling.

Därför vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att mildra de effekter som reduceringen av antalet högskoleplatser vid Högskolan Väst innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-20 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga