Redovisningscentraler

Skriftlig fråga 2012/13:384 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 13 mars

Fråga

2012/13:384 Redovisningscentraler

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

För att undvika skattefusk inom taxibranschen har branschen förordat obligatoriska redovisnings- eller tömningscentraler. Frågan är ingalunda ny, utan kravet har funnits sedan det borgerliga regeringstillträdet 2006. Riksdagen gjorde den 25 april 2012 ett tillkännagivande i ärendet, som då uppgavs vara under beredning i Regeringskansliet. Efter snart ett år föreligger varken lagrådsremiss eller proposition. Ingetdera förefaller komma under våren. Tidigast kommer alltså ett förslag i höst.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter vidtar finansministern inga åtgärder mot fusket inom taxinäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-03-13 Anmäld: 2013-03-13 Besvarad: 2013-03-20 Svar anmält: 2013-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-20)