redovisning av koldioxidutsläpp

Skriftlig fråga 2001/02:113 av Värmby, Lennart (v)

Värmby, Lennart (v)

den 26 oktober

Fråga 2001/02:113

av Lennart Värmby (v) till miljöminister Kjell Larsson om redovisning av koldioxidutsläpp

Om Sveriges totala koldioxidutsläpp ska reduceras krävs det att de svenska företagen medvetet sänker sina utsläpp. Folksam presenterar varje år ett Miljöindex som mäter de svenska börsföretagens koldioxidutsläpp, både i absoluta tal och i relation till omsättningen. Mätmetoden bygger på rekommendation från FN:s energiprogram. Syftet med Miljöindex är att förse aktörer på finansmarknaden med jämförbar information om börsnoterade företags miljöpåverkan samt att företagens miljömedvetenhet ökar genom deltagande i indexet.

Konsultföretaget Green Index genomför insamlingsarbetet och kontaktar samtliga ca 300 företag på Stockholmsbörsens A- och O- listor. I år valde 129 av dessa företag att inte svara på enkäten. Bland dem finns en del företag med mycket stora koldioxidutsläpp. Det bästa är förstås om företagen frivilligt lämnar den information som efterfrågas i Miljöindex. Men om många företag fortsätter att ställa sig utanför måste man kanske överväga lagstiftning om offentlig redovisning av företagens koldioxidutsläpp, på koncernbasis och i relation till företagets omsättning.

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

Avser ministern att vidta några åtgärder så att svenska börsföretag lämnar jämförbar information om sina koldioxidutsläpp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-10-26 Anmäld: 2001-10-30 Besvarad: 2001-11-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-01)