Redovisning av klimatutsläpp

Skriftlig fråga 2005/06:1318 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 mars

Fråga 2005/06:1318 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Redovisning av klimatutsläpp

I Tyskland finns nu i mars en uppskattning för koldioxidutsläppen 2005, se http://www.diw.de/programme/jsp/presse.jsp?pcode=474

I Sverige får vi vänta till december för att få veta hur utsläppen utvecklas, trots att större delen av underlaget redan finns i Energimyndighetens korttidsprognos från den 15 mars. Den pekar för övrigt på att Sverige redan 2005 klarar det klimatpolitiska målet för 2010 att minska utsläppen av växthusgaser med minst 4 % från 1990.

I den nämnda korttidsprognosen räknar STEM i stället med ökande utsläpp för kommande år. Det har STEM gjort de senaste 24 korttidsprognoserna, trots att de verkliga utsläppen sjunkit.

På Naturvårdsverkets hemsida får vi också veta att utsläppen kommer att öka, och myndigheten väljer att hemlighålla för allmänheten att de faktiskt sjönk 2004, trots att detta rapporterades in i december.

Vad avser statsrådet att göra för att allmänheten ska få korrekt och aktuell information om utsläppsutvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-28 Anmäld: 2006-03-28 Besvarad: 2006-04-05 Svar anmält: 2006-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-05)