Redovisning av icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk

Skriftlig fråga 2012/13:124 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 20 november

Fråga

2012/13:124 Redovisning av icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk

av Thoralf Alfsson (SD)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi undantas vissa produktionsenheter från energiskatt. Ett sådant fall finns i 11 kap. 2 § 1, som säger följande:

”Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft.”

Det har blivit allt vanligare att denna paragraf utnyttjas, och Skatteverket har haft några prejudicerande domar med avseende på detta ”kryphål” i lagen. Med den utveckling som råder på vindkraftsmarknaden befarar jag att skattebortfallet är betydande när det gäller denna lagparagraf och att det dessutom kommer öka dramatiskt.

Varje år redovisar regeringen statens skatteutgifter i en skrivelse (Regeringens skrivelse 2011/12:136). Efter att jag studerat denna skrivelse kan jag konstatera att jag inte finner några uppgifter om denna skatteutgift.

Av vilken anledning redovisas inte denna uppgift i regeringens skrivelse, och kommer den att redovisas i kommande redovisningar av skatteutgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-20 Anmäld: 2012-11-21 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)