Redovisning av arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2017/18:1359 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? (RIR 2016:32) konstaterat andelen arbetstillstånd som har beviljats inom yrken där det bedöms finnas överskott på arbetsmarknaden låg runt 20 procent under 2010–2015. De flesta arbetskraftsinvandrarna i denna kategori avser köks- och restaurangbiträden, städare, vårdbiträden och personliga assistenter samt personer med yrken inom försäljning (butik och kassa), alltså arbeten med krav på kortare utbildning.

Nyligen har Dagens Nyheter granskat arbetskraftsinvandringen till Sverige. DN har samkört uppgifter om yrken för samtliga tillstånd som beviljats av Migrationsverket under 2017 med data från Arbetsförmedlingen angående konkurrenssituationen på den svenska arbetsmarknaden inom 150 olika yrken. Samkörningen visade att 74 procent av arbetstillstånden beviljades i yrken där det enligt Arbetsförmedlingen är liten eller mycket liten konkurrens om jobben. Enbart tre procent av tillstånden gick till ett yrke med stor eller mycket stor konkurrens.

Trots detta har statsminister Stefan Löfven i samband med Socialdemokraternas utspel angående arbetskraftsinvandring (den 18 april 2018) hävdat att 40 procent av dagens arbetskraftsinvandring är lågutbildad arbetskraft. Statsministern har i sina uttalanden hänvisat till ovan nämnda rapport från Riksrevisionens som stöd för denna statistik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon;

 

Kan statsrådet redogöra för vilken grund statsministern har för sin redovisning angående arbetskraftsinvandring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-28 Anmäld: 2018-05-29 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga