reaktorsäkerhetsutredning

Skriftlig fråga 2001/02:68 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 15 oktober

Fråga 2001/02:68

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om reaktorsäkerhetsutredning

Den senaste reaktorsäkerhetsutredningen gjordes 1979 och mycket har hänt sedan dess. Med tanke på Tjernobylhaveriets resultatet för folkhälsan (minst 11 000 sköldkörtelcancerfall) samt med tanke på den nu ökande risken för terroranfall så undrar jag var den sedan den 8 juni 2000 av Kjell Larsson utlovade reaktorsäkerhetsutredningen, som då beskrevs som långt framme i förberedelserna, blivit av. Vid ett flertal förfrågningar tidigare sades det att den skulle komma till årsskiftet 2000/2001, sedan att den skulle komma före sommaren 2001. Nu skriver vi hösten 2001 och det är över 20 år sedan senaste utredning gjordes. Om utredningen blir en enmansutredning, vilket flaggats för, är det viktigt att denna står fri från bindningar till kärnkraftsindustrin.

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

När avser ministern att tillsätta den nämnda reaktorsäkerhetsutredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-15 Anmäld: 2001-10-23 Besvarad: 2001-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-24)