Råvarutillgång

Skriftlig fråga 2005/06:1924 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 juli

Fråga 2005/06:1924 av Carina Hägg (s) till näringsminister Thomas Östros (s)

Råvarutillgång

Svensk process- och verkstadsindustri är av stor vikt för Sveriges ekonomi. Det är därför glädjande att se framtidstro med satsningar på utveckling och nyanställningar. Frågor som näringen tar upp är energi, utbildning, produktutveckling, säkerhets- och kvalitetsarbete, resurseffektivitet, automatisering, ledtider samt vikten av arbetsrätten. Men en fråga som tillkommit i debatten är behovet att på sikt värna om tillgång på nödvändiga råvaror. Process- och verkstadsindustrin är exportinriktad och för frihandel. En geopolitisk uppdelning av naturresurser skulle kunna leda till en negativ följdverkan på såväl prisbild som tillgång på för industrin nödvändiga råvaror och är därför oroande.

Vad har näringsministern vidtagit för åtgärder för att förebygga att svensk process- och verkstadsindustri långsiktigt inte ska drabbas av bristande tillgång på för produktionen nödvändiga råvaror?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-17 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)