Rättvisemärkta produkter

Skriftlig fråga 2012/13:713 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:713 Rättvisemärkta produkter

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När man köper rättvisemärkt bidrar man samtidigt till en bättre tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.

För att en produkt ska få bli rättvisemärkt måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Arbetare och odlare ska få skäligt betalt, barnarbete tillåts inte, odlingarna ska vara ekologiska, arbetare ska ha rätt att organisera sig, ingen får diskrimineras på grund av kön, hudfärg eller tro och produkterna ska vara av hög kvalitet.

Som ett land med ambitioner att bidra till en ökad rättvisa runt om i världen borde vi på detta område kunna göra bra mycket mer. Kommuner, landsting, regioner och myndigheter handlar för miljarder varje år och skulle i en än större omfattning kunna köpa rättvisemärkt och på det sättet kunna bidra till en bättre värld.

Är landsbygdsministern beredd att ta något initiativ för att stimulera till ett ökat användande av rättvisemärkta produkter i offentlig sektor och bland våra myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-09-03 Svar anmält: 2013-09-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-03)