Rättvisemärkta produkter i offentlig sektor

Skriftlig fråga 2005/06:2064 av Svensson Smith, Karin (-)

Svensson Smith, Karin (-)

den 25 augusti

Fråga 2005/06:2064 av Karin Svensson Smith (-) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Rättvisemärkta produkter i offentlig sektor

Rättvisemärkt syftar till att skapa en etisk och social märkning som garanterar att varan producerats under rättvisa villkor och ger konsumenter en möjlighet att genom köpval kunna bidra till en positiv utveckling i fattiga länder. Märkningen uppstod för att ge marginaliserade bönder marknadstillträde och möjlighet att sälja i stora volymer samt att erbjuda konsumenten en vara som är producerad med respekt för mänskliga rättigheter. Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen genom att arbetare och odlare får skäligt betalt för sitt arbete, barnarbete motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro motverkas, ekologiskt odlande uppmuntras samtidigt som produkterna håller god smak och kvalitet.

Många kommuner intresserar sig för att ställa etiska krav i sin upphandling och att underlätta för de kommuninnevånare som genom sina val av varor vill bidra till att minska orättvisorna i världen. Malmö har som första kommun i Sverige beslutat att bli en fair trade city.

Staten skulle genom att aktivt börja konsumera rättvisemärkta produkter kunna bidra till hållbarutveckling och att många fattiga bönder får skäligt betalt för sina produkter.

Avser ministern att verkar för att ett mål sätts upp för konsumtion av rättvisemärkta produkter inom offentlig sektor och att en strategi utarbetas för att nå målsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarad: 2006-09-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-07)