Rättvisemärkt kommunikation

Skriftlig fråga 2008/09:1187 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1187 Rättvisemärkt kommunikation

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ska Sverige aktivt kunna främja yttrandefrihet och pressfrihet krävs att politiken följer med när ny teknik som sociala medier och opinionsbildning på nätet men också vardaglig privata kontakter växer fram. Människor använder i dag såväl e-post, bloggar, Facebook och Twitter i en alltmer ökande omfattning – nya vägar för kommunikation som också visat sig kunna tränga förbi regimers kontrollerande ögon.

Men med övervakningsteknik, med säkerhetstjänster som deep packet inspection (dpi) används tekniken mot yttrandefriheten. Och genom att spåra upp dissidenter som Yahoo anklagas för att ha bidragit till, blir man än mer direkt medansvarig, som när Azercell försett åklagare med information för att nämna några av de problem och övergrepp som lyfts fram. Därutöver har Telia Soneras koppling till Vitryssland ifrågasatts och Telia kan vara föremål för näringsminister Maud Olofssons uppmärksamhet. Men förutsättningarna för rättvisemärkt kommunikation bör utredas. Storföretag tar i dag inte det ansvar som vi kan kräva av dem.

Med anledning av det anförda är min fråga till justitieministern om hon kommer att ta något initiativ i fråga om rättvisemärkt kommunikation.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-15)