Rättvisare villkor för seriösa företag i åkeribranschen

Skriftlig fråga 2011/12:627 av Malmström, Louise (S)

Malmström, Louise (S)

den 4 juni

Fråga

2011/12:627 Rättvisare villkor för seriösa företag i åkeribranschen

av Louise Malmström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vid ett arbetsplatsbesök för en tid sedan blev jag uppmärksammad på de orättvisa konkurrensvillkoren i åkeribranschen. Genom att bryta mot en del av de regler som styr godstrafiken kan oseriösa åkare pressa sina priser med riskerad trafiksäkerhet och ofördelaktiga villkor för sina anställda som följd.

Problemen har funnits länge, men blivit än större till följd av EU-utvidgningen. Utländska åkerier har från början helt andra skatte- och lönevillkor, men de står också för en hel del av den otillåtna yrkestrafiken som inte lever upp till kör- och vilotidsregler eller regler kring last. Som lagstiftare ligger vi efter och har inte täppt till kryphålen, och myndigheterna lyckas ofta inte driva in böter från utländska åkerier som bryter mot reglerna.

Det är uppenbart att dagens villkor i branschen leder till att seriösa aktörer missgynnas. Det är inte acceptabelt. Några förslag på snabba åtgärder vore att förändra lagen så att till exempel klampning (det vill säga fastlåsning av hjulen) blir tillåten för att driva in böter och avgifter när det gäller tung trafik som bryter mot reglerna. När det gäller brott mot kör- och vilotider kunde kraftigt höjda böter vara ett sätt att komma tillrätta med dem som hellre betalar dagens böter och fortsätter köra för att inte drabbas av sanktioner från dem som beställt transporten eftersom det ofta blir ännu mer kostsamt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om statsrådet är beredd att lägga fram förslag kring klampning, höjda böter eller andra sanktioner för att snabbt komma till rätta med de orättvisa konkurrensvillkoren, trafikosäkerheten och utnyttjandet av de anställda i åkeribranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-04 Anmäld: 2012-06-04 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)