Rättvisa villkor vid ombildning av bostadsrätter

Skriftlig fråga 2005/06:1213 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)

den 15 mars

Fråga 2005/06:1213 av Nikos Papadopoulos (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Rättvisa villkor vid ombildning av bostadsrätter

Det gäller villkoren vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Enligt nuvarande praxis måste en hyresgäst delta i bostadsrättsombildning samma dag som fastigheten köps av bostadsrättsföreningen eller senast inom sex månader därefter. Hyresgäster som på grund av arbetslöshet, sjukdom eller annan omständighet inte har kreditvärdighet i bank tvingas ofta att avstå från att delta i bostadsrättsbildningen.

Om en hyresgäst efter mer än sex månader anmäler att hans ekonomi förbättrats och att han nu vill förvärva sin lägenhet i bostadsrättsform möts han ofta av svaret att fullt marknadspris måste betalas.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att få bort denna orättvisa vid ombildning till bostadsrätter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-15 Anmäld: 2006-03-15 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)